ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ PORTAL ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
facebook Instagram YouTube LinkedIn
ΕΛ / EN
Πιστοποιήσεις Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Υγεία και Ασφάλεια

Βασική επιδίωξη της Coral Gas είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσής μας στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Η φύση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας που είναι η διακίνηση, αποθήκευση και εμπορία υγροποιημένου αερίου (LPG) καθιστούν την Υγεία και την Ασφάλεια θέμα μείζονος σημασίας, για το οποίο υπάρχει απόλυτη και διαχρονική δέσμευση από όλο το προσωπικό μας, σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς μας. 

Η Coral Gas, έχοντας ως μόνιμο στόχο τα «Μηδέν Ατυχήματα» καθώς και τη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών υγιεινής στους εργασιακούς χώρους, διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007, για όλες τις εγκαταστάσεις της. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ισχύει για τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, διακίνησης, εμφιάλωσης υγραερίου και παραγωγής φιαλιδίων υγραερίου.

 

Πιστοποιητικό Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία κατά ISO 45001: 2018 

Περιβάλλον

O σεβασμός και η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί βασική αρχή της Coral Gas από την ημέρα της ίδρυσής της. Εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και ακολουθώντας συστηματικά τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες του κλάδου μας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Coral Gas ανέπτυξε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις εγκαταστάσεις της, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 14001:2015, το οποίο επιτρέπει την υλοποίηση  του στόχου τής ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από τη δραστηριότητα της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ισχύει για τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης, διακίνησης, εμφιάλωσης υγραερίου και παραγωγής φιαλιδίων υγραερίου.

 

Πιστοποιητικό Συστήματος για το Περιβάλλον κατά ISO 14001:2015

 

Ποιότητα

Στόχος της Coral Gas είναι η παροχή αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της και παράλληλα αναδεικνύουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ως εκ τούτου, η Coral Gas, πιστοποίησε, τις διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, από τις εγκαταστάσεις, τη μεταφορά μέχρι και τον τελικό πελάτη, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

 

Πιστοποιητικά Συστήματος για την Ποιότητα κατά ISO 9001:2015