ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ PORTAL ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
Νέα Νομοθεσία Για Δεξαμενές Υγραερίου Νέα Νομοθεσία Για Δεξαμενές Υγραερίου

Νέα Νομοθεσία Για Δεξαμενές Υγραερίου

Νέα Νομοθεσία Για Δεξαμενές Υγραερίου

Σας ενημερώνουμε ότι, από 12/1/2021, είναι σε ισχύ νέα νομοθεσία  (ΦΕΚ. 40/12-1-2021), με την οποία καθορίζονται όροι και διαδικασίες για την αγορά και παραλαβή υγραερίου για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση. Η νέα νομοθεσία προβλέπει μία σειρά υποχρεώσεων για τους παραλήπτες του προϊόντος, στις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν μέχρι 12/4/2021. Προσοχή: Νέα προθεσμία υποβολής  μέχρι 30/06/2021.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν και χρησιμοποιούν υγραέριο χύμα σε δεξαμενές, προβλέπεται η υποχρέωση να υποβάλουν στα τοπικά αρμόδια Τελωνεία, μία σειρά εγγράφων  (άρθρο  5 της Απόφασης), με  βασικότερα τα εξής:

    1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης όπως περιγράφεται στο αρθρο 5.1

    2. Βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό σχετικά με την χωρητικότητα της δεξαμενής σας, τα όργανα μέτρησης και τον πίνακα ογκομέτρησής της.

    3. Βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό για την ωριαία κατανάλωση του λέβητα, ή των σταθερών κινητήρων ή οχημάτων/μηχανημάτων έργου (ανάλογα με το τί διαθέτει η κάθε επιχείρηση). 

    4. Κατάσταση των επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης, με αναφορά στο καύσιμο που χρησιμοποιούν.

    5. Τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου αποθήκης παραλαβών του υγραερίου (η εναλλακτικά, τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησής σας σύμφωνα με τα ΕΛΠ).

Η Εταιρία μας, για την διευκόλυνσή σας στην ταχύτερη συμμόρφωση της επιχείρησής σας στις νέες αυτές υποχρεώσεις:

  • Έχει συντάξει και θέτει στη διάθεσή σας εφόσον το επιθυμείτε, Υπόδειγμα Ογκομετρικού Πίνακα για την δεξαμενή σας.
  • Διαθέτει δίκτυο συνεργατών κατασκευαστών/εγκαταστατών δεξαμενών/ μηχανικών), με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε για να σας συνδράμουν στην υλοποίηση των παραπάνω, εφόσον το επιθυμείτε.

 Σας προτρέπουμε να αφιερώσετε τον χρόνο που απαιτείται για να ενημερωθείτε για τις νέες διατάξεις. Η Coral Gas, έχοντας πάντα ως βασικό της μέλημα την εξυπηρέτηση των Πελατών της, θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.  

  Δείτε παρακάτω το κείμενο της Απόφασης καθώς και τις δύο Ερμηνευτικές Εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ.

Φ.Ε.Κ 40Β 12-01-2021

1η  Ερμηνευτική  Εγκύκλιος

2η Ερμηνευτική Εγκύκλιος

Νέο Φ.Ε.Κ 1443 Β 12-04-2021 Παράταση Προθεσμίας Υποβολής